ATLAS AGRO ENDÜSTRİYEL GIDA KURUTMA MAKİNALARI

Gıdaların kurutulması eski zamanlardan günümüze kadar devam eden; kullanılan enerjinin azaltılması ve kalitenin yükseltilmesi için kendini teknolojik gelişmelere sürekli uyarlamak zorunda olan bir temel işlemdir. Gıda işlemesinde kurutma, yeni ürün formülasyonlarının tasarlanabilmesine ve aynı zamanda meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin uzatılabilmesine imkân vermektedir. Meyve ve sebzeleri gerek küçük gerekse büyük ölçekte kurutmaya başlamadan önce her zaman hatırlanması gereken soru “amacıma uygun kurutma yöntemini mi seçtim?” olmalıdır. Tek bir kurutma yönteminin tüm gıdalar için ekonomik ve son ürün kalitesi açısından uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla son ürünün arzu edilen kalite kriterlerine uygun olması ve aynı zamanda da ekonomik olarak üretilebilmesi için farklı ürünlere farklı kurutma işlemleri optimum kurutma parametreleriyle uygulanmalıdır.
Günümüzde birçok kurutma yöntemi mevcut olup, tek başlarına bir ürünün kurutulmasında kullanılabileceği gibi, kimi zaman da beraber kullanımları son ürün kalitesi ve kurutma ekonomisi üzerinde olumlu etkiler vermektedir. Örneğin mikrodalga enerjisinin vakumla birleştirilmesi son ürünün kalite özelliklerini arttırırken, sütün evaporatörlerde konsantre edildikten sonra püskürtmeli kurutucuda kurutulması ekonomik açıdan önemli bir kazanç sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise çözeltiye daldırma veya buharla haşlama gibi kurutma öncesi uygulanabilen önişlemler hem son ürün kalitesini arttırmakta hem de kuruma hızını arttırdığından işlem süresini kısaltmaktadır. Günümüzde küresel olarak artan insan nüfusu ve paralelindeki iyi yaşam beklentileri kısıtlı olan enerji kaynakları üzerine baskı yapmaktadır. Bu ise endüstriyel üretimde enerjinin daha etkin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Enerji kaynaklarını oldukça fazla kullanan kurutma işlemi disiplinlerarası ve oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Endüstriyel ölçekte iyi tasarlanmış modern kurutma cihazlarıyla enerjiyi daha etkin kullanmakla beraber daha kaliteli son ürün eldesi de mümkün olmaktadır. ATLAS AGRO olarak kurutma ihtiyacınızı profesyonel bir yaklaşımla size yardım ve destek olacaktır.